Litteratursällskapet är den grupp av medarbetare som driver Debutantförlaget, D+Förlag och Contempo.

 

Litteratursällskapet består av en kärna nyckelpersoner med huvudansvaret för förlagsverksamheten, och utöver dem finns en större grupp personer med skiftande bakgrund och kompetens - författare, journalister, redaktörer, formgivare, fotografer, marknadsförare med flera. Tillsammans arbetar vi med varje bok som ett självständigt projekt.

 

Den som vill bli vår medarbetare kan kontakta oss, berätta om sig själv och på vilket område man är intresserad av att medverka.

E-post:

info@litteratursallskapet.se

Post:

Litteratursällskapet

St Eriksgatan 41

112 34 Stockholm

Telefon:

+46 (0)70 456 44 29